baner1
481435471
HOME
Prace
FAQ
Kontakt
paser

Zakład Wydawniczo-Drukarski Poligrafia s.c.

krople 2
paser

Informacje techniczne
drukujemy wg. projektów graficznych dostarczonych przez Klienta, jednocześnie nasze profesjonalne studio graficzne pozwala przygotować projekt wg życzenia Klienta od A do Z; przed przekazaniem materiałów do druku, każdy plik graficzny jest dokładnie sprawdzany pod względem technicznego przygotowania. Jeśli istnieje konieczność poprawek w dostarczonych materiałach na życzenie Klienta można dokonać ich w naszym studiu graficznym, następnie plik zostanie odesłany do sprawdzenia w celu korekty lub akceptacji do druku.
 
Pliki do druku
Najpopularniejszym zamkniętym plikiem do druku jest tzw. PDF wygenerowany z profesjonalnego programu do grafiki komputerowej np. programy pakietu Adobe czy Corel Draw, możemy również przyjąć materiały w pliku otwartym, jednak istnieje możliwość przekłamań pomiędzy konwersjami programów, tak więc po zamknięciu pracy pliku PDF zostaje ona skierowana do Klienta do sprawdzenia. Pliki programów biurowych np. MS Office i wygenerowane z nich pliki PDF nie stanowią materiału do druku, mogą jedynie posłużyć jako wzór do wykonania profesjonalnego projektu.
 
W pliku otwartym grafiki (zdjęcia, bitmapy) powinny być przygotowane w rozdzielczości min. 300 ppi w przeciwnym razie
po wydrukowaniu mogą być widoczne charakterystyczne piksele, spłaszczone warstwy (tiff, psd). Kolorystyka w skali barw CMYK, wszystkie obiekty zawierające model koloru RGB zostaną zamienione na CMYK automatycznie, prosimy zwrócić uwagę, że nieskalibrowany monitor i zwykła kolorowa drukarka nie odwzorowują kolorów, które uzyskuje się w druku.  Do sprawdzenia kolorów Panton (kolory specjalne) pomocne są odpowiednie próbniki kolorów dostępne do wglądu.
 
Teksty w pliku otwartym powinny być zamienione na krzywe, tekst w kolorze czarnym powinien składać się wyłącznie ze
100% K, jeśli projekt zawiera grafikę umieszczoną przy samej krawędzi druku – powinna zostać wysunięta min. 3 mm
w poza krawędź na tzw. spad (do oprawy zeszytowej wielostronicowej min. 5 mm). Elementy tła nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, aby mogły być odcięte co pozwoli uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku cięcia, również bardzo ważne jest aby zachować marginesy wewnętrzne w przypadku tekstów, logotypów
i odsunąć je min. 3 mm od krawędzi aby z kolei uniknąć ich przycięcia.
 
Strona dokumentu powinna być wyśrodkowana na formacie strony, jeśli praca ma być sztancowana (wycinany specjalny kształt) wykrojnik powinien zostać umieszczony na dodatkowej warstwie, oznaczony kolorem dodatkowym nadrukowanym
z zaznaczonymi miejscami bigowania.
 
Do wszystkich plików prosimy dołączyć poglądowy jpg lub pdf w rozdzielczości zapewniającej czytelność.